O firmě Zelený les, s.r.o.

Firma Zelený les, s.r.o. se rozhodla prokazovat svůj šetrný vztah a odpověnost k ochraně životního prostředí a o zajištění ochrany jedné z nejdůležitějších složek životního prostředí – lesa.

Proto se firma řídí ve svých činnostech zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích a poskytuje zákazníkům ujištění a důkaz, že použité dřevo pochází ze zdrojů obhospodařených trvale udržitelným způsobem.

Firma přijala závazek zavést a udržovat systém splňující pozadavky kladené PEFC na spotřebitelský řetězec lesních produktů v souladu s dokumentem CFCS 2002:2011. V tomto dokumentu jsou požadavky na spotřebitelsý řetězec, který musí organizace splnit, mají-li být jejich prohlášení nebo značky vztahující se k původu suroviny použité v předávaných produktech uznány jako důvěryhodné a spolehlivé.

Majitel se zavazuje rozvíjet a uplatňovat systém řízení, který zabezpečuje plnění požadavků, provádět pravidelná přezkoumání funkčnosti systému C-o-C počínaje ověřováním původu dřevní suroviny a konče prodejem výrobků zákazníkovi. Průběžně sledovat potřebu zdrojů a poskytovat je tak, aby potřebné zdroje pro systém C-o-C byly naplněny.

Certifikát Zelený les

Komentáře nejsou povoleny.